Ecocomfortsystem-ogrzewanie podłogowe, wentylacja, odkurzacz centralny.

Promocje

Aktualnie brak promocji

Producenci

Panel Air plus

Sterownik, Panel Air+

Więcej szczegółów


209,09 zł brutto

1620000210

7 dostępnych

28 inne produkty z tej samej kategorii:

AddThis Social Bookmark Button

Sterownik Panel Air+ firmy Thessla Green

 

Lokalny panel LCD instalowany na obudowie sterownika. Panel umożliwia obsługę wszystkich funkcji systemu sterowania.

 

Funkcje sterownika Air +

 

Centrale wentylacyjne AirPack mogą działać w trzech trybach pracy.

 

Tryb Manualny

Centrala działa w sposób ciągły z zadaną intensywnością wentylacji.

W ramach TRYBU MANUALNEGO można zdefiniować godziny uruchamiania PRZEWIETRZANIA oraz jego intensywność.

 

Funkcja EKO oraz KOMFORT

 

Jeżeli instalacja jest wyposażona w kanałowe wymienniki  ciepła sterowane ze sterownika centrali wentylacyjnej AirPack urządzenie działa w funkcji KOMFORT lub EKO.

 

Uaktywnienie funkcji KOMORT włącza działanie wymienników ciepła. Centrala dąży do utrzymania zadanej temperatury powietrza nawiewanego.

 

Uaktywnienie funkcji EKO w centrali wyłącza działanie kanałowych wymienników ciepła. Centrala nie dąży do utrzymania zadanej temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Centrala zapewnia wentylację z najwyższą możliwą efektywnością odzysku ciepła.

 

Tryb Automatyczny

Centrala działa według zdefiniowanego harmonogramu tygodniowego określającego intensywność wentylacji w poszczególnych przedziałach czasu. Nastawy harmonogramu mogą być dowolnie modyfikowane przez użytkownika. Przewidziano możliwość zdefiniowania dwóch harmonogramów (LATO oraz ZIMA). W każdym dniu można zdefiniować maksymalnie cztery przedziały czasowe oraz chwilę rozpoczęcia PRZEWIETRZANIA.

 

Tryb Chwilowy

Centrala pracuje przez określony czas z dowolnie zadaną intensywnością wentylacji oraz/lub temperaturą powietrza nawiewanego. Użytkownik korzystając z panelu, w każdej chwili może zadać intensywność wentylacji lub temperaturę powietrza nawiewanego.

Po wykonaniu nastawy centrala będzie realizować TRYB CHILOWY pracując z zadanymi wartościami. Jeżeli zmiana wprowadzana jest w momencie aktywnego TRYBU AUTOMATYCZNEGO, obowiązuje ona do zakończenia odcinka czasu, w którym została wprowadzona lub do momentu wybrania innego trybu (AUTOMATYCZNEGO lub MANUALNEGO).Jeżeli zmiana wprowadzana jest w czasie TRYBU MANUALNEGO, obowiązuje ona do chwili dokonania wyboru innego trybu (AUTOMATYCZNEGO lub MANUALNEGO). W każdej chwili nastawy TRYBU CHWILOWEGO mogą

zostać zmienione.

 

Funkcje specjalne panelu AIR +

 

Przewietrzanie pomieszczeń.

 

Funkcja chwilowo zwiększa intensywności wentylacji. Funkcję można włączyć ręcznie lub może działać włączana automatycznie w zależności od zadanych nastaw czasowych. Celem działania funkcji jest szybkie usunięcie zanieczyszczeń z pomieszczeń wentylowanych.

Nastawy:

- intensywności wentylacji w czasie przewietrzania

- czas działania przewietrzania

Sposób aktywacji funkcji:

- ręcznie z panelu sterowania

- automatycznie w TRYBIE AUTOMATYCZNYM

wg nastawy czasowej w kalendarzu

- automatycznie w TRYBIE RĘCZNYM wg nastawy czasowej.

 

Przewietrzanie łazienki.

 

Funkcja chwilowo zwiększa intensywności wentylacji. Celem jest szybkie usunięcie zanieczyszczeń z pomieszczenia łazienki.

Nastawy:

- intensywności wentylacji w czasie przewietrzania łazienki

- czas działania przewietrzania

Sposób aktywacji funkcji:

- włącznik naścienny w pomieszczeniu łazienki

- sygnał z włącznika światła w łazience

- włączenie automatyczne poprzez sygnał otrzymany

z higrostatu zainstalowanego w łazience po przekroczeniu zadanego poziomu wilgotności względnej powietrza.

 

Usuwanie zanieczyszczeń.

 

Funkcja zwiększa intensywności wentylacji po przekroczeniu stężenia danego zanieczyszczenia w powietrzu. Funkcja może być sterowana z dowolnego progowego czujnika jakości powietrza (np. CO2) umieszczonego w pomieszczeniu. Celem działania funkcji jest szybka poprawa jakości powietrza.

Nastawy:

- intensywności wentylacji w czasie usuwania zanieczyszczeń

Sposób aktywacji funkcji:

- automatycznie z czujnika jakości powietrza

Pusty dom.

 

Funkcja minimalizująca intensywność wentylacji podczas nieobecności mieszkańców.

Sposób aktywacji funkcji:

- z panelu sterowania 2

- automatycznie podczas aktywacji alarmu w budynku

 

Otwarte okna

Funkcja wyłącza wentylator nawiewny w czasie kiedy otwarte są okna w pomieszczeniu. Powietrze świeże dostaje się do pomieszczeń przez otwarte okna.

Wentylator wyciągowy działa zgodnie z aktualną nastawą.

Sposób aktywacji funkcji:

- z panelu sterowania 2

 

Kominek

Funkcja umożliwia wywołanie chwilowego nadciśnienia w pomieszczeniu w celu ułatwienia rozpalenia ognia w kominku.

Nastawy:

- różnicowanie strumieni [%]

- czas działania funkcji

Bypass.

 

Funkcja umożliwia przepływ strumienia powietrza przez obejście wymiennika ciepła. Celem jest wyłączenie działania odzysku ciepła i bezpośrednie dostarczanie świeżego powietrza do budynku.

Nastawy:

- temperatura powietrza zewnętrznego, powyżej której bypass może się otworzyć

- temperatura powietrza w pomieszczeniu, powyżej której ma zadziałać freecooling

 

Gruntowy Wymiennik Ciepła

 

Funkcja steruje pracą Gruntowego Wymiennika Ciepła (GWC). W przypadku powietrznego wymiennika gruntowego funkcja steruje pracą przepustnicy GWC. Powietrze świeże jest pobierane przez centralę bezpośrednio z zewnątrz lub poprzez Gruntowy Powietrzny Wymiennik Ciepła. W przypadku wymiennika z czynnikiem pośredniczącym funkcja włącza lub wyłącza pompę czynnika.

Nastawy:

- temperatura powietrza zewnętrznego, powyżej której wykorzystywany jest wymiennik gruntowy w okresie lata

- temperatura powietrza zewnętrznego, poniżej której wykorzystywany jest wymiennik gruntowy w okresie zimy

 Brak komentarzy klienta.

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Proszę sie zalogować.

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Podatek 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Podano ceny brutto (z VAT)

Koszyk Realizuj zamówienie

Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę